Dịch Vụ Xác Minh Google Map ( Google Doanh Nghiệp )

Google Map là 1 loại bản đồ trực tuyến, nó giúp chung ta kết nối với mọi nơi trên thế giới, ngoài chức năng dẫn đường, google map còn thể hiện dịch vụ, sản phẩm của hàng triệu doanh nghiệp . Nó giúp ta tiếp cận với hàng triệu khách hàng . Tạo ra tương tác giữa người dùng và doanh nghiệp . Tạo sự liên kết với website , thể hiện sự uy tín của doanh nghiệp .

Danh mục: